Pääurakointi

Toimimme rakennustyömaan pääurakoitsijana vastaten työmaan johdosta ja turvallisuudesta. Urakoimme sopimuksenmukaisen työn ammattitaitoisesti ja vastaamme paitsi omasta, niin myös käyttämiemme aliurakoitsijoiden töistä.

Sujuvaa urakointia luotettavasti

Huolehdimme urakan eri vaiheista aina pätevien urakoitsijoiden valitsemisesta työvaiheiden organistointiin ja aikatauluttamiseen. Suunnittelemme työmenetelmät ja työvaiheet ajoituksineen niin, että urakka toteutuu turvallisesti ja aikataulussa. Rakennusvaiheessa vastaamme työmaan tiedonkulun, tarkastusten ja työturvallisuusseurannan järjestämisestä.

Pääurakoitsijana vastaamme:

  • Ennakkoilmoituksen tekemisestä työsuojelupiirille
  • Pätevien urakoitsijoiden valitsemisesta ja vastuuhenkilöiden nimittämisestä
  • Yleissuunnittelusta, työmaasuunnitelmasta ja aikataulutuksesta
  • Työmaan aikaisten työmenetelmien turvallisuudesta ja turvallisuussuunnittelusta
  • Eri osapuolten toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakoitsijoiden yhteistoiminnan koordinoinnista
  • Perehdytyksestä, tiedottamisesta ja kulunvalvonnasta

Toteutamme kohteet:

  • Korjaukset, perusparannukset ja saneeraukset
  • Laajennusrakentaminen ja lisärakentaminen
  • Tila- ja käyttötarkoitusmuutokset
  • Uudisrakentaminen